Naar inhoud
Banner met tram in Brussel

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

Basisbereikbaarheid

icoon basisbereikbaarheid: alle vervoersmiddelen op een rij

Wat is basisbereikbaarheid?

Het decreet 'Basismobiliteit' uit 2001 vertrok van een aanbodgerichte politiek, waarbij elke Vlaming op 750 meter van zijn woning een halte van De Lijn moest hebben, ook al was er geen vraag naar. Daardoor zijn er veel nutteloze haltes en rijden veel lege bussen rond. De Lijn moest aan alle vervoersvragen tegemoet komen, zonder rekening te houden met de voordelen van 'combimobiliteit'.

Daar komt nu verandering in. Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wordt ingrijpend hertekend. De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid principieel goed. Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een efficiënt en vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen.

 

Combimobiliteit

Centraal staat de term 'combimobiliteit' of 'multimodaal reisgedrag', waarbij reizigers verschillende vervoersmiddelen combineren. De beschikbaarheid van verschillende vervoersmiddelen en goed uitgeruste knooppunten (of 'mobipunten') maken het mogelijk vlot over te stappen.

Het openbaar vervoer wordt opgedeeld in vier lagen met elk een specifieke rol. Deze lagen worden optimaal op elkaar afgestemd.

  • Treinnet: de ruggengraat van het openbaar vervoer
  • Kernnet: een vast netwerk van buslijnen en trams op grote assen, tussen grote woonkernen en attractiepolen (school, sport, werk, handel)
  • Aanvullend net: bussen tussen kleinere steden en gemeenten, dient als toevoer naar het kern- en treinnet
  • Vervoer op maat: speelt in op individuele mobiliteitsvragen, collectief vervoer op afroep en reservatie via de mobiliteitscentrale

 

Vervoerregio's en vervoerregioraden

Om basisbereikbaarheid te realiseren, wordt Vlaanderen verdeeld in vijftien vervoerregio's (zie kaart). Elke regio heeft een vervoerregioraad, samengesteld uit lokale besturen en gewestelijke instanties (Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken).

Deze raden staan in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, evalueert en stuurt.

 

Proefprojecten

Vanaf 2016 liepen er proefprojecten in de regio's Aalst, Mechelen, Westhoek en  Antwerpen, om het nieuwe mobiliteitsconcept vorm te geven en te evalueren. De bedoeling was om ervaring op te doen met het installeren van een vervoerregioraad en het opstellen van een regionaal mobiliteitsplan.

Lees hier het evaluatierapport van de proefregio's (PDF, 2.5 MB)

 

Timing

  • In het najaar van 2018 worden de vervoerregio's opgestart en wordt het decreet Basisbereikbaarheid definitief goedgekeurd.
  • In 2019 worden de mobiliteitsplannen van de vervoerregio's opgemaakt en wordt het netwerk openbaar vervoer uitgetekend.
  • In 2020 is basisbereikbaarheid overal in Vlaanderen ingevoerd.

 

Meer informatie