Naar inhoud
Banner met bus en tram op de Korenmarkt in Gent

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

Beheerscontract MIVB 2019-2023 is goedgekeurd

De Brusselse regering heeft het beheerscontract van de MIVB voor de periode 2019-2023 goedgekeurd. Dit contract tussen het Brussels Gewest en de vervoersmaatschappij legt de rechten en plichten van beide partijen vast en de doelstellingen voor de komende vijf jaar.

Een van de ambitieuze doelstellingen is om tegen 2023 15 % meer ritten per jaar te doen, dat is zo'n 475 miljoen. Daarnaast moet het openbaar vervoer een alternatief bieden voor privéwagens: meer aanbod, nieuwe infrastructuur en uitbreiding van de metro.

Men wil evolueren naar een volledig toegankelijk vervoersnet. Er is voorzien om jaarlijks 50 bovengrondse haltes toegankelijk te maken. Er wordt ook geïnvesteerd in sensibilisering en opleiding van het personeel.

Lees hier het volledige artikel (Knack 04/04/2019)