Naar inhoud
Banner met tram in Brussel

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

VN-verdrag rechten van personen met een handicap

Op 13 december 2006 werd in New York het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goedgekeurd door de Verenigde Naties (VN). België bekrachtigde dit verdrag in 2009.

In het verdrag worden geen nieuwe rechten vooropgesteld, maar het benadrukt dat alle mensenrechten van toepassing zijn op personen met een handicap. Er mag geen enkele vorm van discriminatie zijn. Daarvoor zijn er maatregelen en aanpassingen nodig die rekening houden met de specifieke behoeften van mensen met een beperking.

Enkele belangrijke pijlers uit het verdrag:

  • toegang tot transport, informatie en openbare diensten
  • bescherming van kinderen met een handicap
  • recht op gezondheidszorg en revalidatie
  • sociale bescherming, integratie in de maatschappij
  • persoonlijke autonomie, recht op privacy
  • non-discriminatie en gelijke kansen

 

Meer informatie