Naar inhoud
Banner met detail van metrostel in Brussel

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

Dienstencheques voor vervoer van personen met beperkte mobiliteit

Een dienstencheque is een betaalmiddel dat je ook kan gebruiken voor het betalen van vervoer van personen met beperkte mobiliteit. Bovenop de kostprijs die je betaalt, levert de overheid een financiële bijdrage zodat de gebruiker tegen een gunstige prijs beroep kan doen op diensten.

Sinds 2016 zijn de drie Gewesten in België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) bevoegd voor het uitgeven van dienstencheques.

 

Voorwaarden

  • Wie kan dienstencheques gebruiken om aangepast vervoer te betalen?
    • Personen met een handicap en hun kinderen. Het transport moet gebeuren met een aangepast voertuig (waarvoor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd).
    • Personen die een tegemoetkoming genieten voor bejaardenhulp of ouderen vanaf 60 jaar die kunnen rekenen op prestaties van een erkende dienst voor gezins- en bejaardenhulp. Een aangepast voertuig is niet vereist.
  • Je kan enkel betalen met dienstencheques bij ondernemingen die erkend zijn door de bevoegde gewesten. Een overzicht van erkende ondernemingen kan je opzoeken op onderstaande informatiewebsites.

 

Meer informatie, kostprijs en hoe aanvragen?