Naar inhoud
Banner met tram in Brussel

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen in die domeinen biedt. De EDC wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. 

De kaart bewijst dat iemand een handicap heeft. Met de kaart kunnen personen met een handicap voordelen krijgen op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra…).

De kaart is momenteel geldig in acht Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

logo European Disability Card

 

Voorwaarden en hoe aanvragen?

Je bent erkend door of krijgt hulp van een van de vijf Belgische overheidsinstellingen voor personen met een beperking.

  • België: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Vlaanderen: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Brussel: Service public francophone bruxellois (Dienst Phare)
  • Wallonië: Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
  • Duitstalige gemeenschap: Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

Je kan de European Disability Card aanvragen bij de instelling waar je een dossier hebt.

Meer info en contactgegevens vind je op de website van de European Disability Card.

 

Meer informatie